Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als “je”) worden geplaatst bij Elif Boutique, hierna aangeduid als, “ons” of “wij”, via de Elif Boutique website, de mobiele website, of via de telefoon (gezamenlijk aangeduid als “elifboutique.nl”).

Door gebruik te maken van elifboutique.nl en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. Je bent gebonden aan het beleid en Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u deze website gebruikt of een bestelling plaatst.

Wanneer u deze website gebruikt en bestellingen via deze website plaatst, stemt u ermee in:

 1. Deze website alleen voor rechtmatige inlichtingen of bestellingen te gebruiken.
 2. Geen valse of frauduleuze bestellingen te plaatsen. Indien redelijkerwijs kan worden geacht dat een dergelijke bestelling is geplaatst, zijn we gerechtigd om deze te annuleren en de betreffende instanties te informeren.
 3. Ons naar waarheid en exact uw e-mailadres, postadres en/of andere contactgegevens te verschaffen. Tevens stemt u ermee in dat wij deze informatie mogen gebruiken om contact met u op te nemen indien nodig.

Indien u ons niet alle informatie verschaft die wij nodig hebben, kunt u uw bestelling niet plaatsen.

Wanneer u een bestelling plaatst via deze website, geeft u aan ouder te zijn dan 18 jaar en wettelijk in aanmerking te komen om overeenkomsten aan te gaan.

 1. Beschikbaarheid dienst

De producten die op de website elifboutique.nl worden aangeboden zijn uitsluitend voor levering in Nederland en België beschikbaar.

 1. Productbeschikbaarheid

Alle productbestellingen zijn aan beschikbaarheid van de producten onderhevig. Wanneer er problemen zijn met de levering van producten of wanneer er niet meer items op voorraad zijn, behouden we ons het recht voor om u te informeren over vervangende producten die u kunt bestellen en die van gelijke of hogere kwaliteit en waarde zijn. Als u de vervangende producten niet wenst te bestellen, restitueren we de bedragen die u eventueel al hebt betaald. 

 1. Prijzen en verzendkosten

Volgens de geldende bepalingen en voorschriften is op alle aankopen de omzetbelasting (btw) van toepassing.

De prijzen die zijn vermeld op elifboutique.nl zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de verzendkosten. Prijzen kunnen te allen tijde veranderen. Met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld, zullen veranderingen echter niet van invloed zijn op bestellingen waarvoor we een orderbevestiging hebben verstuurd.

De prijs van de producten is de prijs die te allen tijde op onze website staat vermeld, behalve wanneer er van een kennelijke fout sprake is. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de prijzen op de website correct zijn, kunnen zich fouten voordoen. Indien we in de prijs van een van de producten die je hebt besteld een fout ontdekken, dan zullen we je zo snel mogelijk informeren en je de mogelijkheid geven om de bestelling tegen de correcte prijs te bevestigen of te annuleren. Als we niet in staat zijn contact met je op te nemen, dan wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en worden alle betaalde bedragen volledig aan u terugbetaald.

We zijn niet verplicht u producten tegen een onjuiste lagere prijs te leveren (ook niet nadat we de Verzendbevestiging hebben verstuurd) indien de fout in de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en u de onjuiste prijs redelijkerwijs had kunnen herkennen.

De prijzen op onze website zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Die zullen aan het totale bedrag worden toegevoegd zoals onder ‘veelgestelde vragen’ is aangegeven.

De standaard verzendkosten zijn voor alle bestellingen binnen Nederland, België en Duitsland €5,95, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. Binnen Nederland wordt echter bij een bestelling boven de €50 gratis verzonden. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces.

 1. Bestelling – totstandkoming van de overeenkomst

Om een bestelling te plaatsen moet u de procedure voor online koop volgen en drukken op “Bestelling plaatsen”.

Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal Elif Boutique je hiervan op de hoogte stellen en je vragen om contact op te nemen met de klantenservice die de terugbetaling zal afhandelen.

 1. Levering

Elif Boutique gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestellingen af te leveren op het opgegeven adres. Helaas kunnen wij niet leveren op de BES-eilanden. Je bestelling wordt altijd bezorgd op het opgegeven woonadres.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Elif Boutique geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Indien wij om welke reden ook niet in staat zijn om tijdig te leveren, brengen wij je hiervan op de hoogte en geven wij je de mogelijkheid om met de aankoop door te gaan door een nieuwe leverdatum vast te stellen, of om de bestelling met volledige restitutie van het betaalde bedrag te annuleren.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Elif Boutique tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Elif Boutique bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Retourneren

Je kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Elif Boutique mag jou vragen naar de reden van herroeping, maar jou niet tot opgave van je reden(en) verplichten.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit hebt gekregen. Als u in één bestelling meerdere producten met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het laatste product in bezit hebt gekregen.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

Als je je bestelling wil annuleren of retourneren, breng ons hiervan dan schriftelijk op de hoogte, ofwel per post en bij voorkeur met gebruikmaking van het voorgedrukte retourformulier in je pakket, ofwel door een brief te sturen naar: Elif Boutique Retouren, De Milan Viscontilaan 153, 3453 SR De Meern, ofwel door een e-mail te sturen naar info@elifboutique.nl, ofwel door invulling en inzending van het standaardformulier afkomstig van de lokale consumentenautoriteit. Retourneer de artikelen zoals vermeld in artikel 6 (Retourzendingen), binnen een termijn van 14 dagen. We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat we de artikelen, of een bewijs dat de artikelen zijn teruggezonden hebben ontvangen. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als je hiervoor toestemming geeft. Dit zal hoe dan ook geen extra kosten met zich meebrengen.

Je draagt de directe kosten (verzendkosten) voor de retourzending van de producten, tenzij je de producten op afspraak bij Elif Boutique in De Meern overhandigt. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of door te bellen naar (030) 633 81 53.

 1. Retourzendingen

Elif Boutique garandeert een volledige vergoeding (exclusief verzendkosten), van teruggezonden artikelen op grond van artikel 7 (retourneren), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd. Wees dus voorzichtig met het (de) product(en) terwijl het (ze) in uw bezit is (zijn). Retourneer de producten in of met de originele verpakking, instructies en andere documenten die mogelijk zijn bijgesloten.

Al onze pakketten bevatten een voorgedrukt retourformulier dat je kunt gebruiken als je artikelen terug wilt sturen. Meer informatie over onze retourprocedure vindt je onder de ‘veelgestelde vragen’.

Je moet de producten onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen 14 dagen na de dag waarop je ons op de hoogte bracht van de herroeping van de overeenkomst naar ons terugsturen of overhandigen bij Elif Boutique. Om de termijn te respecteren, dient u de producten voor afloop van de termijn van 14 dagen te verzenden.

Je draagt de directe kosten voor de retourzending van de producten, tenzij je de goederen ter plaatse op de standplaats in De Meern (op afspraak) overhandigt. Je kunt het retourpakket afgeven bij een postagentschap en voldoende frankeren. U bent alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van de producten als die aan een onnodige omgang met de producten kan worden toegeschreven, met het oog op de toetsing van de aard, eigenschappen en werking van de producten.

Nadat we het artikel gecontroleerd hebben, informeren wij je over je recht op restitutie van de betaalde bedragen. We zullen proberen om het geld, exclusief verzendkosten, zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat we de artikelen, of een bewijs dat de artikelen zijn teruggezonden hebben ontvangen. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als je hiervoor toestemming geeft. Dit zal hoe dan ook geen extra kosten met zich meebrengen.

 1. Retour van beschadigde producten

Als een ontvangen artikel beschadigd is, stel Elif Boutique hiervan dan onmiddellijk op de hoogte via ons webformulier en ons de productgegevens en de schade meedelen. Tevens kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar 030 633 81 83. U zult dan instructies van ons krijgen.

Stuur het artikel terug zoals uiteengezet in artikel 8 (Retourzendingen) hierboven. Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door Elif Boutique volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

We zullen het geretourneerd product grondig controleren en je binnen een redelijke termijn per e-mail inlichten over je recht op vervanging of (in voorkomend geval) restitutie. De restitutie of vervanging van het product zal zo snel mogelijk plaatsvinden en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de datum waarop we je een e-mail sturen om te bevestigen dat terugbetaling of vervanging van het product zal plaatsvinden.

De betaalde bedragen voor producten die zijn geretourneerd als gevolg van beschadiging of gebreken zullen, indien hier daadwerkelijk sprake van is, volledig worden gerestitueerd, inclusief de verzendkosten en de kosten die u hebt gemaakt om het product naar ons te retourneren. Terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als u gebruikte om uw aankoop te betalen. Alle rechten die in de huidige wetgeving zijn opgenomen zullen in ieder geval worden gewaarborgd.

 1. Betaalwijzen

Je kunt je artikelen op meerdere hieronder aangegeven wijzen betalen.

 1. Contant betalen: je kunt ervoor kiezen om contant te betalen op afspraak, bij Elif Boutique bij ontvangst van de producten. Retouren kunnen alleen worden vergoed op je Nederlandse bankrekeningnummer.
 2. iDEAL: tijdens het bestelproces wordt je doorverwezen naar je bank om de betaling te voltooien. Je hebt de mogelijkheid om via iDeal te betalen als je gebruik maakt van online bankieren. Je betaling wordt onmiddellijk van je rekening afgeschreven.
 3. Betaalpas: Je kunt op afspraak bij Elif Boutique, gebruik maken van een betaalpas (Maestro) en met pin betalen.

Je bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Elif Boutique te melden, via info@elifboutique.nl.

 1. Kleuren

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

 1. Garantie

Als de door jou gekochte artikelen gebreken vertonen, zal Elif Boutique de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud en zonder verzendkosten terug te sturen samen met het voorgedrukte retourformulier.

Stel Elif Boutique onmiddellijk op de hoogte van gebreken en stuur het artikel terug zoals uiteengezet in artikel 8 (Retourzendingen). Alle producten die met gebreken worden aangemeld, worden door Elif Boutique volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

 1. Risico- en eigendomsoverdracht van de producten

De productrisico’s zullen vanaf het ogenblik van levering jouw verantwoordelijkheid zijn.

De eigendom van de producten gaat op jou over zodra we de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, of op het ogenblik van de levering (zoals bepaald in Artikel 6 Levering hierboven) mocht dit later plaatsvinden.

 1. Onschendbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

 1. Eigendomsrechten

U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van de materialen of inhoud die onderdeel zijn van de website elifboutique.nl, te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken als wij of de licentiegevers hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven. Dit belet u niet om deze website in die mate te gebruiken die nodig is om de informatie van uw bestelling of Contactgegevens te kopiëren.

 1. Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, vormen de volledige Overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het doel van de Overeenkomst, en vervangen elke voorafgaande afspraak, overeenkomst of regeling die mondeling of schriftelijk tussen u en ons is gemaakt.

Zowel u als wij erkennen dat wij overeengekomen zijn om de Overeenkomst aan te gaan onafhankelijk van enige verklaring of belofte die door de andere partij is gegeven of die uit een verklaring of document uit de onderhandelingen tussen de twee partijen voorafgaand aan genoemde Overeenkomst kan worden afgeleid, met uitzondering van die in deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden vermeld.

 1. Onze gegevens

De verkoop van goederen via deze website gebeurt onder de naam Elif Boutique een Nederlands bedrijf gevestigd aan De Milan Viscontilaan 153, 3453 SR De Meern, geregistreerd bij het Handelsregister onder Kamer van Koophandel nummer 68349769, met Nederlands btw-nummer NL153214624B01.

 

Laatste update op 16 april 2018